Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

O nas

Daria Jurek

 

 

DYREKTOR

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska, ukończyłam również studia podyplomowe o specjalności logopedia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja i wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera. Jako menadżer oświaty, zarządzając zespołem dążę w swej pracy do połączenia wiedzy, doświadczenia, profesjonalnego podejścia do zgłaszanych problemów oraz dobrej i życzliwej atmosfery. Od 17 lat związana jestem ze szkolnictwem, pracowałam w przedszkolu, szkole podstawowej, ponadgimnazjalnej oraz na uczelni wyższej. Mam bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi. Na bieżąco podnoszę swe kwalifikacje i umiejętności biorąc udział w szkoleniach i konferencjach dla logopedów oraz dyrektorów. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując na stanowisku logopedy w przedszkolach i szkołach podstawowych w Kaliszu, pełniłam też przez trzy lata funkcję wicedyrektora w jednej z kaliskich placówek. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Za swoją pracę otrzymałam wielokrotnie nagrodę dyrektora szkoły, a w 2016r. nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza oraz medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Kuratora Oświaty.

Interesuję się glottodydaktyką, lubię czytać, podróżować, cenię czas spędzony z rodziną.

Ilona Gołębiowska

 

Pedagog, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji. Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam również Studium Terapii Uzależnień w Poznaniu. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, dziećmi, rodzicami pracując jako trener - wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, prowadząc zajęcia profilaktyczne. Zdobywałam również nowe doświadczenia pracując kilka lat jako pedagog szkolny i terapeuta uzależnień. Ukończyłam liczne kursy, warsztaty, programy profilaktyczne dotyczące pomocy psychologicznej, pedagogicznej (Trening Zastępowania Agresji TZA-ART, Programu Wspierania Rodziny 10-14).

W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną, wspieraniem działań nauczycieli na terenie placówek oświatowych. Diagnozowaniem potrzeb edukacyjnych, klasyfikowaniem dziecka do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Małgorzata Pluta

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta nurtu poznawczo-behawioralnego w toku certyfikacji, pedagog, muzykoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie w pracy psychologa zdobywała m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu, w Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z odchyleniami bądź zaburzeniami rozwojowymi. Wspomaga młodych podopiecznych Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi, intelektualnymi i pomaga w pokonywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Swoją wiedzę oraz warsztat wzbogaca uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach. W kręgu jej zainteresowań znajdują się: psychologia muzyki, psychologia rozwoju człowieka, jazda konna.

Agnieszka Kowalczyk

W 2016 roku uzyskałam dyplom studiów dziennych jednolitych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia ze specjalnością: Psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz specjalnością: Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne. Później, z wyróżnieniem, ukończyłam studia kwalifikacyjne na kierunku przygotowanie pedagogiczne. W 2018 roku rozpoczęłam studia kwalifikacyjne na kierunku: Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu. Praktyki odbywałam m.in. w Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu, która zajmuje się diagnozą i terapią dzieci niepełnosprawnych. Mam na swoim koncie takie publikacje jak: „Dyskalkulia” w miesięczniku Remedium, „Dzieci nieśmiałe” w „Przedszkolnym ABC” oraz „Mamą być”, „Zwykła inteligencja nie taka zwykła”, „Miłość”, „Psychopata” na stronie internetowej czasopisma „Charaktery”. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku prowadzę badania, konsultacje dla rodziców oraz terapię dzieci z różnymi deficytami.
W wolnym czasie lubię malować obrazy.

Aneta Kowalska

Psycholog,   psychopedagog,   psychoterapeuta  w  trakcie   certyfikacji  nurtu  integracyjnego.  Ukończyłam  Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Pracuję z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi od środków  psychoaktywnych  jak  i  uzależnionych  behawioralnie. Pracuję również z rodzinami osób uzależnionych. W Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej diagnozuję dzieci, udzielam konsultacji, wskazówek dla rodziców, zajmuję się terapią dzieci z problemami emocjonalnymi, społecznymi, adaptacyjnymi  oraz  intelektualnymi. Prowadzę zajęcia warsztatowe w szkołach z dziećmi oraz rodzicami, jak radzić sobie z różnego rodzaju trudnościami. Mając doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej związanej z zażywaniem różnych używek  oraz destrukcyjnych zachowań dzieci i młodzieży, które są ich skutkiem chętnie służę radą i pomocą również w tej dziedzinie.

Katarzyna Borowska

Pedagog, oligofenopedagog. Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na kierunku edukacja wczesnoszkolna z arteterapią, Studia Podyplomowe "Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną" oraz "Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu". Swoje kwalifikacje podnosiłam na kursach związanych z: terapią osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem, zachowaniami trudnymi, komunikacją alternatywną i wspomagającą. Ukończyłam również kurs Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne oraz Metody Dobrego Startu - I stopnia. Moje doświadczenie zawodowe związane jest głównie z terapią dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami oraz pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jestem osobą otwartą, rzetelną oraz uczciwą. Lubię pracę w zespole oraz indywidualną z dzieckiem.

Dominika Fabiś

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika pracy socjalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim, studia podyplomowe z pomocy psychologicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Ponadto ukończyłam kursy kwalifikacyjne z terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Przez kilkanaście lat pracowałam jako pedagog szkolny. W swojej pracy wspieram rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym i dydaktycznym. Zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Udzielam porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami Współpracuję z placówkami oświatowymi. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach.

Anna Czerniakowska

Logopeda, nauczyciel języka polskiego. Jestem  absolwentką Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych o specjalności logopedia ogólna na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów. Swoje doświadczenie zawodowe  zdobyłam pracując na stanowisku logopedy w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Kalisza. Jestem autorką zeszytów logopedycznych (Rabarbar Barbary, Szczaw Szczepana, Saksofon Cecylii, Opowieści dziadziusia) przeznaczonych dla dzieci z problemami w wymowie poszczególnych szeregów głosek. Potrafię nawiązać dobry kontakt z dziećmi i ich rodzicami, jestem systematyczna i obowiązkowa. Bardzo lubię swoją pracę, która sprawia mi wiele radości i zawodowej satysfakcji. Sukces mojego pacjenta jest również moim sukcesem, który za każdym razem motywuje mnie do działania i bardzo cieszy. Podczas prowadzenia terapii logopedycznej kieruję się zasadą kompleksowości oddziaływań. Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Aleksandra Czarcińska

Z wykształcenia jestem neurologopedą klinicznym, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej, oligofrenopedagogiem oraz filologiem. Studia neurologopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Moje doświadczenie zawodowe opiera się w głównej mierze na pracy terapeutycznej z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. W obszarze moich największych zainteresowań pozostaje aspekt komunikacji funkcjonalnej oraz zaburzania obszaru ustno-twarzowego. U osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi poszukuję alternatywnych i wspomagających narzędzi porozumiewania się, opierając się o indywidualne możliwości oraz wykorzystując najmocniejsze strony funkcjonowania dziecka. W diagnozie i terapii neurologopedycznej kieruję się holistycznym podejściem do problemu, poszukując przyczyn zaburzeń artykulacyjnych oraz komunikacyjnych.

Beata Frontczak – Skrzypińska

Ukończyłam Filologię Polską i Klasyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponadto studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: kierunek - wychowanie fizyczne, z kolei wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy w 2013 roku na Politechnice Poznańskiej uzyskałam kwalifikacje z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego, natomiast w roku 2016  ukończyłam studia podyplomowe z zakresu  oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Uni - Terra w Poznaniu. Od 15 lat pracuję jako nauczyciel języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej oraz doradca zawodowy, jestem nauczycielem dyplomowanym, a od 2009 roku  pełnię funkcję wicedyrektora w  Zespole Szkół nr 1 w Liskowie. Ponadto w ciągu całej swojej kariery zawodowej na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych. W odniesieniu do praktyk z zakresu doradztwa zawodowego , warto dodać, iż w ubiegłym roku szkolnym pełniłam funkcję  tutora-testera w ramach projektu pn.: ,,Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” realizowanego przez ORE. Podczas całorocznej pracy zdobyłam praktyczną wiedzę dotyczącą skuteczności prowadzonych zajęć z doradztwa zawodowego, które mają motywować do nauki, ale mają także zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery. Obok pracy nauczyciela zajmuję się również diagnozą zainteresowań i predyspozycji zawodowych, a także poradnictwem zawodowym. Kocham swoją pracę ,ponieważ uwielbiam pracować z dziećmi i młodzieżą.

Katarzyna Zielińska

Sekretarka

Małgorzata Lewtak

Sekretarka

Elżbieta Myszko

Główna księgowa

Małgorzata Młynek

Pomoc administracyjna/kadry

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-11
Data publikacji:2017-09-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3791