Proponowana tematyka spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 listopada 2017

 

Propozycje warsztatów dla nauczycieli i rodziców

Tematyka

Psychologiczno-pedagogiczne

Nowe technologie, a uzależnienie. p.Gołębiowska

Techniki efektywnego uczenia się. p.Gołębiowska

Jak kształtować w dziecku gotowość szkolną? (R) p.Borowska

Zasady, nagrody i konsekwencje w wychowaniu. (Rodzice dzieci 3 -11 lat) p.Borowska

Organizacja pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. (N) p.Borowska

Klucz do konstruktywnej pochwały (Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat) p.Fabiś

Jak pomóc dziecku/uczniowi uczyć się efektywnie? p.Kowalczyk

Stres a egzaminy. p.Kowalczyk

Autoprezentacja – jak pomóc dziecku odnieść sukces? (Rodzice dzieci szkół ponadpodstawowych) p.Kowalczyk

Logopedyczne

Podstawy profilaktyki logopedycznej w przedszkolu. p.Czarcińska

Prawidłowe wzorce przyjmowania pokarmów w profilaktyce logopedycznej. p.Czarcińska

Dlaczego mój uczeń nie mówi poprawnie? (N) p.Czerniakowska

Dlaczego moje dziecko nie mówi poprawnie? (R) p.Czerniakowska

Skuteczne sposoby wspomagające rozwój mowy dziecka. Gry i zabawy logopedyczne. p.Czerniakowska

Doradztwo zawodowe

Jak przygotować interesujące działania w ramach WSDZ w szkole? (N) p.Frontczak-Skrzypińska

Działalność doradcy zawodowego w szkole. (N) p.Frontczak-Skrzypińska

Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od naszych uczniów? (N) p.Frontczak-Skrzypińska

Razem dla przyszłości dzieci-współpraca rodziców i szkoły. (R) p.Frontczak-Skrzypińska

Przyszłość zaczyna się już dziś – jak rodzice mogą wspierać edukacyjne i zawodowe wybory swoich dzieci. (R) p.Frontczak-Skrzypińska

Rodzic jako doradca. (R) p.Frontczak-Skrzypińska

Co wiem o wyborach własnego dziecka? (R) p.Frontczak-Skrzypińska

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-14
Data publikacji:2017-11-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Czerniakowska
Liczba odwiedzin:1467