Komunkat Dyrektora PPP-P w Opatówku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 maja 2020

Informuję, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 ze zmianami
z dn. 30 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 780) od dnia 4. maja 2020r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku wykonuje swoje zadania statutowe, czyli prowadzi diagnozy, terapie, konsultacje i porady.

 Na czas pandemii zawieszona jest terapia Biofeedback, a także warsztaty grupowe.

 Sekretariat Poradni pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30.

 Proszę jednocześnie o zastosowanie się do następujących wytycznych podczas wizyt w Poradni, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 Prosimy o:

- noszenie jednorazowych rękawiczek,

- używanie maseczki zasłaniającej usta i nos, zarówno przez dziecko od lat 4, jak i opiekuna,

- dezynfekcję rąk w miejscu do tego wyznaczonym, czyli przy wejściu do Poradni,

- w trakcie wizyty dziecku może towarzyszyć jeden opiekun,

- przybycie na konkretnie określoną godzinę (nie wcześniej),

- na badanie dziecko powinno zabrać ze sobą własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki, gumkę, linijkę).

 UWAGA!

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym oraz naszą Poradnią w celu przełożenia umówionej wizyty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-05
Data publikacji:2020-05-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Czerniakowska
Liczba odwiedzin:106