I Powiatowy Dzień Kariery

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 kwietnia 2018

28 kwietnia 2018r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogrodniczych w Opatówku odbył się po raz pierwszy Powiatowy Dzień Kariery. Organizatorami przedsięwzięcia byli dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku - pani: Daria Jurek oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych im. S. Mikołajczyka - pan Marek Janiak. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Kaliski pan Krzysztof Nosal.

Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnili swoją osobą tę uroczystość byli: Starosta Kaliski - pan Krzysztof Nosal, dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu, delegatura w Kaliszu - pani Violetta Słupianek, profesor dr hab. pan Piotr Łuszczykiewicz - dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji - pan Krzysztof Jurek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie - pan Piotr Pasik.

Na wstępie, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku - pani Daria Jurek powitała serdecznie zaproszonych gości, przedstawicieli firm i instytucji, które wyraziły chęć uczestnictwa w ww. przedsięwzięciu. Byli to: Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Komenda Miejska Policji w Kaliszu, Wojskowa Komisja Uzupełnień w Kaliszu, Miejska Państwowa Straż Pożarna w Kaliszu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Ochotnicze Hufce Pracy w Kaliszu, Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu, Pratt & Whitney w Kaliszu, Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, Zespół Szkół Ogrodniczych im. S. Mikołajczyka w Opatówku, Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie. Przywitała również wszystkich, którzy przybyli na spotkanie i istotnie wpłynęli na jego kształt. Wspomniała o specjalistach Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opatówku, nauczycielach Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka oraz osobach, które poprowadziły prelekcje, skierowane pod adresem przede wszystkim młodzieży ponadgimnazjalnej. Warto wspomnieć o prelekcjach przeprowadzonych przez panią Monikę Jarecką - Mielczarek z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, pani Adriany Poznańskiej z ramienia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz panią Anetę Kowalską z ramienia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku. Następnie podziękowała również Staroście Kaliskiemu - panu Krzysztofowi Nosalowi za objęcie honorowym patronatem tego przedsięwzięcia. Pani dyrektor w powitaniu nadmieniła, że Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku to placówka funkcjonująca w powiecie od 8 miesięcy. Przyznała, że był to czas intensywny i wymagający dużego zaangażowania oraz poświęcenia uwagi. Podkreśliła, że jednym z zadań realizowanych przez poradnię jest właśnie organizacja Powiatowego Dnia Kariery. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, która już za chwilę podejmie ostateczną decyzję, co dalej z jej przyszłością, która pewnie często zadaje sobie pytanie co wybrać? Dalszą edukację? A może podjąć pracę, a tym samym usamodzielnić się i wkroczyć odważnie w świat dorosłości? Pani Dyrektor PPPP w Opatówku wyraziła nadzieję, że spotkanie z przedstawicielami firm i instytucji rozwieje ostatnie wątpliwości i pozwoli podjąć właściwą decyzję.

Następnie głos zabrała wicedyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych w Opatówku pani Magdalena Krzywda, która przywitała gości oraz przedstawicieli firm i instytucji.

Do powitań przyłączyli się dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu, delegatura w Kaliszu - pani Violetta Słupianek oraz profesor dr hab. pan Piotr Łuszczykiewicz - dziekan Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Oboje prelegenci podkreślili w swoich wypowiedziach jak ważne jest robienie w życiu tego, co się lubi i co daje satysfakcję. Natomiast dziekan WP-A w Kaliszu, pan Piotr Łuszczykiewicz wskazał na sali absolwentów Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Program Powiatowego Dnia Kariery był niezmiernie ciekawy, a wyglądał następująco:

-godz.10.00 -10.30- oficjalne rozpoczęcie Powiatowego Dnia Kariery,

 

-godz.10.30- 11.00- prelekcja pani Moniki Jareckiej-Mielczarek z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu na temat: ,,Współczesny rynek pracy i jego specyfika”,

 

-godz.11.30-12.00 – warsztaty poprowadzone przez panią Adrianę Poznańską z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, których głównym celem było przybliżenie zasad perfekcyjnego CV. Temat warsztatów: ,,Mistrzowskie CV-przyjdź i dowiedz się, jak skonstruować życiorys tak, aby pokazać się pracodawcy z jak najlepszej strony”,

 

-godz.12.00-12.30 - wręczenie nagród laureatom konkursów:

 

*Logo Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 

*Wiem, kim chcę być w przyszłości,

 

*Moje hobby początkiem kariery,

 

-godz.12.30-13.00 - prelekcja poprowadzona przez psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opatówku panią Anetę Kowalską, dotyczącą ,,Autoprezentacji”,

 

-14.00- uroczyste zakończenie Powiatowego Dnia Kariery.

 

Kulminacyjnym punktem programu Powiatowego Dnia Kariery był moment wręczenia nagród w Powiatowym Konkursie Plastycznym z doradztwa zawodowego oraz „Międzyszkolnego konkursu na wykonanie projektu graficznego logo Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku”. Najważniejszym założeniem Powiatowego Konkursu Plastycznego z doradztwa zawodowego było zachęcenie dzieci i młodzieży do myślenia o własnej przyszłości, kształtowanie umiejętności samooceny, analizy swoich mocnych i słabych stron, umiejętności i zainteresowań, kreowanie postawy elastycznego i mobilnego ucznia, a w przyszłości uczestnika rynku pracy. Ponadto dość duży nacisk został położony na zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań z zakresu preorientacji zawodowej, a także popularyzacji wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery oraz uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących ciekawe zawody. Koordynatorem konkursu była pani Beata Frontczak - Skrzypińska, doradca zawodowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestnicy konkurowali w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria I : klasy I-III szkoły podstawowej: ,,Wiem, kim chcę być w przyszłości”,

kategoria II : klasy IV-VI szkoły podstawowej: ,,Wiem, kim chcę być w przyszłości”,

kategoria III : klasy VII szkoły podstawowej, klasy II-III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne: ,,Moje hobby początkiem do kariery”.

W komisji konkursowej zasiadły:

-p. Jolanta Golicka- Kierownik Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury w Starostwie Powiatowym- przewodnicząca komisji,

-p. Daria Jurek - Dyrektor Powiatowej radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku-członek komisji,

-p. Beata Frontczak-Skrzypińska - doradca zawodowy w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opatówku - członek komisji.

 

Oto lista osób nagrodzonych w Powiatowym Konkursie Plastycznym z doradztwa zawodowego:

 

Kategoria I: klasy I - III Szkoły Podstawowej:

I miejsce – MICHAŁ SAMMLER - uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Stawiszynie,

II miejsce – SZYMON WYPYCH- uczeń klasy I Szkoły Podstawowej w Moskurni,

III miejsce – KAROL KISMAN- uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Dzierzbinie.

Wyróżnienia otrzymali:

-DAWID RASZEWSKI - uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Moskurni,

-JULITA HAŁADYN - uczennica klasy I Szkoły Podstawowej w Zakrzynie.

 

Kategoria II: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej:

I miejsce – MARIKA ŻYCHLIŃSKA - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Szczytnikach,

II miejsce –KAROLINA KAŁUŻNA - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Iwanowicach,

III miejsce –MAGDALENA KUCHARSKA - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Szczytnikach.

 

Wyróżnienia:

-GABRYSIA POSPIESZYŃSKA - uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Iwanowicach,

-PATRYCJA NOWICKA - uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Zakrzynie

 

Kategoria III:  klasa VII Szkoły Podstawowej, klasy II – III szkoły Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce –KINGA SMOLAREK- uczennica klasy II Gimnazjum w Zespole Szkół w Stawie,

II miejsce –ANITA JASIŃSKA- uczennica klasy III Gimnazjum w Woli Doroszewskiej,

III miejsce –KLAUDIA KOŁODZIEJCZYK-uczennica klasy III Gimnazjum w Cekowie-Kolonii.

 

Wyróżnienia:

-SYLWIA BRZEZIŃSKA-uczennica klasy III LO w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie,

-SZYMON UBYCH- uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Radliczycach.

 

 

Celami „Międzyszkolnego konkursu na wykonanie projektu graficznego logo Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku” były: rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów, kreatywności i wrażliwości, doskonalenie umiejętności posługiwania się grafiką komputerową oraz wybranie zwycięskiego projektu logo PPPP w Opatówku, który stanie się oficjalnym znakiem graficznym placówki. Wybrane logo posłuży do celów promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych. Umieszczane będzie na papierze firmowym i innych materiałach popularyzatorskich, np.: plakatach, ulotkach, na stronie internetowej. Koordynatorem konkursu była pani Anna Czerniakowska - logopeda Powiatowej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Opatówku.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu kaliskiego. W składzie komisji były: pani Daria Jurek – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku oraz pani Anna Czerniakowska – logopeda Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku oraz koordynator konkursu.

Laureatem został Hubert Wawrzyniak, uczeń klasy III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie. Warto dodać, że logo zawiera skrót nazwy poradni oraz tarczę, która symbolizuje szkołę i ucznia a zarazem ochronę, obronę, troskę, które zapewni swoim podopiecznym poradnia – jak wyjaśnił zwycięzca konkursu Hubert Wawrzyniak.

Powiatowy Dzień Kariery zakończył się sukcesem i na pewno stanie się tradycją Powiatowej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Opatówku.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-30
Data publikacji:2018-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Czerniakowska
Liczba odwiedzin:866