Oferta form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 września 2017

 

Pracownicy Poradni proponują usługi w zakresie: 

 • Działalności diagnostycznej:
  - prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych diagnozujących przyczyny ogólnych i specyficznych trudności w nauce i problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, zakończonych wydaniem opinii (na wniosek rodziców),
  - prowadzenie badań logopedycznych stwierdzających przyczyny zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży i kwalifikujących do zajęć terapeutycznych,
  - organizowanie indywidualnych i grupowych badań zawodowych ułatwiających poznanie swoich możliwości poznawczych i cech osobowości, w celu podjęcia właściwego wyboru zawodu i szkoły,

 • Udzielania bezpośrednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej:
  -   prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami adaptacyjnymi i ich rodzin,
  -   organizowanie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu,
  -   prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy,
  -   organizowanie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne.

 • Pracownicy Poradni proponują również uczniom i rodzicom grupowe zajęcia prowadzone na terenie szkół w formie warsztatów.

 • Pracownicy Poradni prowadzą również badania przesiewowe na terenie szkół i placówek w celu wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych:
  -   przesiewowe badania logopedyczne prowadzone dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III szkół podstawowych,
  -   oceniające ryzyko dysleksji u dzieci 6-letnich.

Poradnia oferuje działalność psychoedukacyjną dla rodziców i nauczycieli.

Pracownicy udzielają porad psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych uczniom, rodzicom i nauczycielom w punktach konsultacyjnych na terenie Poradni oraz szkół i placówek.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-12
Data publikacji:2017-09-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4040