Jesteś tutaj: Start / Publikacje

Publikacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Logopeda – któż to taki? Kiedy do niego się udać?

12 września 2017

„Podstawowym celem działań każdego logopedy jest udzielenie pomocy osobie z trudnościami w językowym porozumiewaniu się” (D. Emiluta-Rozya)

Czytaj więcej o: Logopeda – któż to taki? Kiedy do niego się udać?

Diagnoza i terapia pedagogiczna

12 września 2017

Diagnoza pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu rozpoznanie indywidualnego potencjału edukacyjnego ucznia, podłoża jego sukcesów bądź przyczyn  różnego rodzaju niepowodzeń szkolnych. Umożliwia także rozpoznanie nieprawidłowości rozwoju i zachowania ucznia oraz pomaga dobrać najskuteczniejsze metody uczenia się. Diagnoza pedagogiczna służy określeniu poziomu wiedzy i umiejętności osoby badanej w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia. Diagnoza pedagogiczna polega na wnikliwym przeanalizowaniu przyczyn trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów i wskazaniu, jakie jest podłoże tych trudności. 

Czytaj więcej o: Diagnoza i terapia pedagogiczna

Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania

12 września 2017

O trudnościach w nauce mówimy wtedy, kiedy uczeń pomimo starań nie potrafi w odpowiednim czasie przyswoić sobie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania. Specyficzne trudności w uczeniu się odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające
ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. Wcześnie występujące trudności
w uczeniu się, czyli nieprawidłowości rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym, mogą być zapowiedzią ryzyka dysleksji czyli późniejszych problemów z nauką w szkole, tj. trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem, przepisywaniem i pisaniem dyktand. Ryzyko dysleksji przejawia się znacznie nasilonymi trudnościami w opanowaniu czytania i pisania, obserwowanymi od początku nauki szkolnej oraz objawami opóźnienia rozwoju funkcji poznawczych (głównie językowych) i ruchowych, które są zaangażowane w nabywaniu tych umiejętności szkolnych.

Czytaj więcej o: Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-11
Data publikacji:2017-09-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8387